Riziko nebo nejistota 4

(Pokračování)

4. Když posíláme dítě na začátku školního roku do školy, tak ho také předem vybavíme tím, co ve škole bude potřebovat. Neřekneme mu: „běž a věř, že ti Pán po cestě dá aktovku a než dojdeš do školy i vybavení do ní. Jen věř.“ Možná se předem  modlíme za finance, abychom na to všechno měli, ale dítě bez vybavení nepošleme, aby si věci získalo vírou. Když chceme s celou rodinou na desetidenní dovolenou nevyjdeme s batohy a kufry před dům, aniž bychom neměli v kapse nebo na kartě peníze nebo neměli předem zajištěné a zaplacené ubytování a cestu. Snažíme se na dovolenou našetřit. Mnohé věci si mohu dovolit, když jsem sám, ale nedělám je, když mám za jiné odpovědnost. Je stejným Božím zázrakem, když při malém přijmu mohu našetřit peníze na delší dovolenou pro celou rodinu nebo od někoho na ni dostat. Je stejný zázrak, když jsem na sociálních dávkách, zajistit vše pro dva tři školáky na začátku školního roku….

Mimo jednoho služebníka v USA, který sloužil darem uzdravování, tedy tím, že se jen modlil a vkládal na nemocné ruce, jsem o nikom dalším s takovým darem neslyšel, že by založil nemocnici. V Evropě, Americe nebo šel a do Afriky a někde v pralese nebo v asijských horách, ve které by takovým způsobem sloužil. Často však slyším o misionářích – lékařích, kteři věděli od Boha, že v takových místech mají založit nemocnici a misijní stanici. Nemocnici, kde kromě modliteb používají i léky a dezinfekční přípravky a očkování. Sehnat finanční zdroje na takový projekt je zázrak a finančně ho udržet další.  Jen očkování zachránilo od smrti milióny lidí po celém světě a mnozí z nich se pak mohli obrátit k Bohu.

Všichi tito lidé plánovali a museli dobře plánovat, aby takové Boží projekty uskutečnili. Vždy tyto plány zahrnnovaly a počítali s vírou v Boha a jeho zázraky. Jinak by nic nevzniklo. Navenek však vypadaly jako světsky naplánované a vedené světem. Přesto stojí a stály pevně na Bohu a Božím vedení. Někomu stačí jedno slovo a běží, jiný potřebuje Gedeonovo rouno. Pro někoho je tím rounem, že Bůh zajistí zdroje na začátek, zajistí kvalitni personál… i tyto věci jsou velkým zázrakem, i když při něm nic nehoří, nerozdělí se moře a nevztávají mrtví.

(Zakončení příště)

Napsat komentář