Bůh rozumí

Bůh pohlédl na syny Izraele. Bůh rozuměl. Exodus 2:25 B21 CSP překlad má.. “ a Bůh se jich ujal“. Když dítě upadne a rozbije si koleno, nebo se na  chvíli ztratí a končí to křikem a pláčem, otec nebo matka rozpoznají na dálku hlas svého dítěte, není jim cizí, rozumí tomu hlasu, pláči, křiku a přijdou na pomoc. Ujmou se svého dítěte. Vezmou ho do náruče. Rozumí mu a ujímají se ho.

Bůh hledí i dnes na své syny a dcery. Naslouchá jejich hlasu a rozumí. Neznamená to, že s námi souhlasí, jak si to často mylně vysvětlujeme, jen pozná křik a pláč svých dětí. Rozumí mu. Ujímá se jich. Ví, kdy to bolí, ví, kdy máme strach, ví, kde jsme zraněni.

I mezi námi jsou hrdinové, co nepláčou a  nekřičí, i když se jim děje křivda, i když jsou zranění, i když krvácí. Mlčí. Takoví pak trpí nedostatkem rodičovské lásky. Ne proto, že je máma s tátou  nemají rádi, ale především proto, že mlčeli a rodiče se o ničem nedověděli nebo věděli, ale nevěděli jak s takovou situací jednat.

Bůh ví a rozumí, ale také očekává, že před ním budeme vylévat své srdce. V dobrém i zlém. Mnoho z věřících nezná Otcovu náruč, protože se do ní nikdy neschoulili, neukryli. Nehledali Otcovo zastání, aby se jich ujal. Přesto závidí těm, kteří o tom mluví a prožívají to.

Jako mladík jsem chtěl často něco někomu o sobě dokazovat. A určitě nejvíce svému tátovi. Nikdy to nedopadlo moc dobře. Nebo byly chvíle, kdy jsem razil slogan „chlapi nepláčou“. I věřicí se tak často tváří před Bohem. Jako, že toto ještě zvládnu sám. Jindy zase s tím se dokážu vyrovnat apod. Neuvědomujeme si, jak tím Otce zraňujeme. On ví, co se s námi děje, jak nás to uvnitř bolí až bychom se rozbrečeli, ale může jen čekat, když to před ním skrýváme. Jeho náruč je přitom stále otevřená a přichystaná se nás ujmout. On ví, jak je to s námi uvnitř. Jen mu to potřebujeme říct. Tak jak to ze sebe vyléval David. Také znal dobře Otcovu náruč, právě proto, že se ho Otec vždy ujal. Ať bylo jeho vylévání depresí nebo jen strachem, slzavým údolím, jizvou po zradě… vždy poznal, že jeho Otec mu rozumí. Rozumí i nám dnes a v tuto chvíli.

Napsat komentář