Bible živých lidí – Mojžíšova sestra

(Pokračování)

„…Opodál se postavila jeho sestra, aby zjistila, co se s ním stane. Pak sestoupila faraonova dcera, aby se umývala v Nilu, zatímco její dívky se procházely na břehu Nilu. Když mezi rákosím uviděla košík, poslala svou otrokyni, aby jej přinesla. Když jej otevřela, uviděla dítě, byl to plačící chlapec. Měla s ním soucit a řekla: To je z hebrejských dětí. Jeho sestra se pak faraonovy dcery zeptala: Mám jít a zavolat ti kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě kojila? Faraonova dcera jí odpověděla: Jdi. Dívka šla a zavolala matku dítěte.“ Exodus 2:4‭-‬8 CSP

Starší sestry rády pečují a organizují život mladším bráškům. Mojžíšova sestra měla také starost o svého malého bratra. Kromě starosti měla i pohotově připravenou strategii. Dostala bratra domů, zajistila tím i zdroj příjmů a radost matky. Často i naši starší sourozenci v Kristu stojí opodál nás a pozorují co se s námi děje. Chtějí nám v připadě potřeby přispěchat na pomoc. Ne vždy se nám to líbí. Často to vnímáme jako kontrolu nad námi. Mnohdy se proti nim uvnitř nás stavíme, místo toho abychom za ně byli vděční, děkovali a modlili se za ně. Kolikrát nás jejich modlitby chrání, jejich napomínání udržuje uprostřed cesty dál od příkopů.

I tato péče má své hranice. I my jsme pro jiné staršími sourozenci v Kristu. I my můžeme jako Mirian pomlouvat a reptat proti svým mladším bratrům a sestrám.(Numeri 12) Někdy jim chceme určovat život a jejich cesty, ale to je na Duchu svatém a ne na nás. Můžeme začít závidět, když mladší, hodně mladší sourozenec dostane dary, které já nedostal za celý svůj křesťanský život, když jeho služba a duchovní poznání začně převyšovat to naše. Můžeme začít žárlit, když k němu Bůh hovoří častěji než k nám a bratři a sestry se k němu obrací pro modlitby. Můžeme si říkat  stejně jako Miriam: „Mluví snad Hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také skrze nás?“ A Hospodin to slyšel. Numeri 12:2 B21 Ano, Hospodin slyší naše pomluvy, reptání… . Vlastně pomlouváme jeho samotného, protože tím říkáme : „Bože to není správné. Proč ne já, ale on….“ Dovolujeme si tím hodnotit a kritizovat Boží dílo. Dílo Ducha svatého. Mirian skončila malomocná a po Mojžíšově přimluvě nakonec jen na týden. I nám se může v takovém případě stát, že se staneme malomocnými, jinak řečeno neplodnými pro Boží dílo. Jen pokání to může změnit, ale i tak můžeme naši službu na čas zastavit nebo ochromit.

Buďme opatrní ať již jsme v roli mladšího brášky nebo starší sestry.

(Pokračování příště)

Napsat komentář