Ztráta vize aneb a co dál?

Když naslouchám vyjádřením mnoha evropských politiků a nejen evropských, vnímám, že nemají žádnou představu o tom, co bude následovat v příštích několika měsících a letech. S tím souvisí, že neví jak dál vést své státy. Není to spojené jen se situací kolem koronaviru a nezasahuje to jen politiku, ale také hospodářství, náboženstvi…. Pokud bych nějak nazval toto období, pak: „Dobou bez vizí.“ Současná pandemie (epidemie velkého rozsahu zasahující v určitém období více kontinentů) je toho příkladem. Nejde o zvládnutí epidemie a nepřipravenost světa na ni, ale to, co sebou do budoucna přinese. „Kde schází jasný směr, lid upadá, … Přísloví 11:14a B21 Epidemie koronaviru přináší několik věcí. Po počáteční lehkomyslnosti chaos, nezvládnutou situaci, omezení lidských práv, strach a ochotu přijmout i vládu silné ruky, která zajistí klid a údajné bezpečí. V období, kdy se svět zabývá řešením pandemie, v Rusku se jedná o postupu Putina na trůn doživotního vládce a zachránce Ruska. Až skončí epidemie v Rusku, bude mít Putin zajištěný prezidentský mandát na dalších deset let nebo přímo nějakou novou mocenskou funkci na doživotí. A drtivá většina Rusů to bude vítat. I tady na Slovensku jsem slyšel ve spojení s chaosem kolem epidemie volání po silné ruce a silných pravomocích pro tuto ruku.

V době, kdy lidé nemají směr, nemají vizi, je velmi snadné předat vládu těm, kteří nám ji přinesou. Pokud se daří dobře, vizi  nepotřebujeme, ale pokud přichází krize, začínáme se ohlížet po „zachránci“ a jsme ochotni mu přenechat i svá práva, za slíbené bezpečí nebo zládnutí krize. Za to, že se nemusíme starat. Tak se většinou rodí diktátoři. Je jedno jestli si říkají král, prezidet, nebo vůdce. Je to chaos, nerozhodnost (při převzetí odpovědnosti), neshody, lhostejnost a strach, které připravují půdu pro zrození diktátorů.

„Dávejte pozor, abyste se nenechali svést,“ odpověděl. „Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš!‘ a ‚Přišel čas!‘ Nechoďte za nimi. Až uslyšíte o válkách a nepokojích, neděste se. Musí se to dít, ale to ještě není konec.“ Tehdy jim řekl: „Národ povstane proti národu a království proti království. Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.“ Lukáš 21:8‭-‬11 B21

Jsou věci, které přijdou, protože se to musí dít, aby se naplnilo Boží slovo. Pokud se to plně zatím neděje je to proto, že buď církev ještě není připravena unést vše, co se bude dít nebo proto, že tu ještě je. Na to jsou dva různé výklady. O tom však dnes nechci psát. Spíše o tom, co sebou přináši takové situace jako nyní prožíváme s koronavirem.

Za posledních dvacet let se postupně omezuje svoboda a práva lidí na celém světě. Do té doby jsme si mysleli, že se to děje jen v zemích třetího světa nebo v komunistických režimech apod. Od roku 2001 se svoboda omezuje globálně a děje se to veřejně a dokonce na „přání“ lidí, kterým je omezovaná. Je to velmi úzce spojené s vývojem techniky a jením uplatňování v běžném životě. Útok na dvojčata a ostatní útoky v USA přinesly kontroly na letištích, ale především sledování lidí kamerami a satelity ve všech státech světa. Byly prolomeny zákony, které to omezovaly. Lidé, i když se jim to moc nelíbilo, to nakonec přijali pro svou bezpečnost. Následně ohrožení terorismem a islámský stát přinesl další prolomení v získávání informací a to vstup do naší mailové korespondence, do odposlechů telefonních hovorů, kontrolu sms zpráv… opět se to lidem nelíbilo, ale pro svou bezpečnost souhlasili a neprotestovali až na malé výjímky. Dělo se to i před tím, ale tajně a ne v tak velké míře. Díky těm útokům se tyto věci legalizovaly.  Dnes koronavir. Přináší největší ohrožení svobody člověka. Všechna ta opatření jsou nutná a potřebná pro naši  ochranu  před onemocněním. O tom není pochyb. Stejně jako opatření proti terorismu. Jde o to, co to přinese do budoucna a kam to bude směřovat.  Vidíme, jak lehce a rychle se dá omezit pohyb lidí, jejich izolace. Dokonce celých měst. Dnes nepotřebujeme hodně vojáků k hlídání hranic a volných prostorů. Stačí mít drony, které vše monitorují a pak rychlé zásahové jednotky. Ty rostou po světě jak houby po dešti. Všichni to zdůvodňují ochranou a bojem s terorismem. Ovšem již dnes se podstatně liší pohled na to, kdo je terorista. (Napřiklad pro Erdoğana se jimi mohou stát křesťané, kteří přinášejí evangelium, ale nejen pro něj.)

Pokud budu chtít ovládnout lidi, potřebuji mít vliv na jejich pohyb a finance. Během zpráv v TV jsem si všiml dvou maličkostí. První byla, že bankovky, které se během epidemie vrátí do banky, budou také ve „čtrnáctidenní karanténě“. Druhou maličkostí byl šot bez komentáře, kdy pracovnice za přepážkou (asi pošty) říká, že v současné době (během ohrožení koronavirem) preferují platbu kartou. Hned mne napadlo, že teda do budoucnosti, jako jedno z ochranných opatření by bylo zrušení bankovek a zavedení platby pouze kartou. Ve stejný den jsem byl nucený platit v několika obchodech kartou, ale stejně jsem musel namačkat pin kód. Tedy dotknout se tlačítek. Ta se sice dají lehce dezinfikovat, ale určitě někoho napadne stejně jako mne, že pokud by lidé měli na rukách nebo jinde na těle čip, pak se to vsechno vyřeší. Vše je bezkontaktní. Ale také člověk přestává být pánem nad svými penězi. I dnes se dají pozastavit účty v bankách, ale člověk může platit nebo si nechat platit hotovostně. Čip nejen umožní mít kontrolu nad finančními transakcemi lidí a tím „údajně“ předejít také korupci a zlodějině (na to lidé rádi slyší s tím, že : „kdo je poctivý tomu to nevadí“ Podobně jako u sledování kamerami nebo čtení emailové pošty a sms, včetně odposlechů), ale také bude kontrola nad pohybem lidí. Dnes ti, co byli v Itálii nebo by měli být v karanténě si vypnou mobily, nechají si je doma a nikdo se nedoví kde se pohybují. Tím se stali neřízenou střelou. S čipem by to nebylo možné. Ten se nedá vypnout ani odložit.

Až skončí epidemie a budou se vyhodnocovat opatření určitě mnoho z těch, kteří budou doporučovat nová opatření napadne to stejné jako mne. Neuvidí v tom omezení práv lidí, ale jejich ochranu v případě podobné pandemie v budoucnu. Zatím se to asi neprosadí, protože k tomu bude potřeba silná ruka a skutečně jednotné vedení EU. Ale i takové návrhy budou. Technicky je to dnes již možné. Vyžaduje to však mít jednoho vládce, jednu autoritu, které ostatní předají své pravomoce. K tomu je potřeba, aby lidem nevadilo, že přijdou o svá práva. O svobodu.

„Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.“Zjevení 13:16‭-‬17 B21 “

Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry. Zjevení 14:11‭-‬12

Ti, kteří nepřijmou toto znamení, ti kteří vytrvají ve víře budou pronásledovaní jako teroristé. „Vzdyť budou zdravotním ohrožení  pro svět“. „Copak jim nestačí věřit jako věří všichni, my taky věřime, že je Bůh „. Univerzální církev – znakem diktátorských režimů je, že vždy ustanovují jedinou cirkev pro vsechny. Státní církev, kontrolovanou diktátorem.  Tak nějak začne pronásledování a nátlak na ty, kteří si nenechají dát čip. To bude začátek pronasledování. Pak bude vyzkoušena víra svatých.

Je to možná ještě daleko, ale časy se zrychlují a to, o čem jsme si kdysi mysleli, že může přijít až za několik desetiletí, se již často stalo. Přichází doba, kdy se budeme muset rozhodnout  buď pro pohodlný křesťanský život, který vyměníme za věčnost s Kristem anebo právě se rozhodneme zvitězit a odolat tlakům a tím si zajistit naplnění zaslíbení: „Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.“ Řekl také: „Napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá.“ Pak mi řekl: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Zjevení 21:3‭-‬7 B211

Rozhodovat se musíme již dnes.

 

Napsat komentář