Poselství moudré ženy III – Oči

Moudrá žena buduje svůj dům –  oči

Nad tímto tématem jsem přemýšlela trochu déle, protože je to také opravdu velmi důležité a široké téma a nevěděla jsem, jak to uchopit a dát dohromady. Nakonec jsem se rozhodla podívat se na to skrze více lidí z Bible.

V knize Přísloví 15:3 je napsáno, že Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují. To mě velice zasáhlo, že Jeho oči vidí opravdu vše!

Je proto velmi důležité ,,na co, a jak se dívám“.

A začalo to už v ráji, kdy had navedl Evu, aby neposlechla Boha. Poradil ji, že když sní Bohem zakázané ovoce, se jim otevřou oči a budou s Adamem jako Bůh. A poznají dobro i zlo. Když tedy Eva viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. Tehdy se jim otevřely oči a poznali, že jsou nazí. (Genesis 3:1-7) A víme co, se tímto skutkem stalo.

Uvědomila jsem si, že náš pohled vyvolá určitou touhu (negativní nebo pozitivní), která nás potom vede k určitému skutku.

 • Také Sára pak viděla, že syn, kterého Abrahamovi porodila otrokyně Hagar, je posměvač. Řekla Abrahamovi, ať ho i její matku vyžene pryč. Když Hagar bloudila se synem v Beeršebské poušti myslela, že se synem zemřou žízní. Tehdy jí Hospodin otevřel oči a uviděla pramen vody, z kterého se oba napili a pokračovali dále svou cestou.
 • Mojžíšova matka, když už déle nemohla svého syna skrývat, položila syna do ošatky a poslala jej po Nylu. Když Mojžíš plul po řece, v tom ho uviděla faraonova dcera a Mojžíše si vzala a zachránila jej.
 • Také král Saul se svým vojskem, když viděli Goliáše, měli veliký strach a nenašli odvahu se mu postavit a bojovat s ním.
 • David viděl stejného obra před sebou, ale viděl, že Hospodin je větší než Goliáš a tak ho porazil a zvítězil. Je velmi mnoho příkladů v Bibli, ale to je na dlouhý čas.
  Vybrala jsem jeden z mnoha a to z 2 Královské 6:8-23 (velmi požehnaná a hutná strava – doporučuji ji studovat a trávit hodně dlouho)!!! Ano, Elíša viděl Božím zrakem a v boji nepanikařil. Ale také svého sluhu uváděl ze strachu do pravdy a odvahy. Nejen to, porazil aramejské vojsko a ještě sjednal izraelitům mír. Je to opravdu úžasný a poučný příběh!!!
  To mě vede k zamyšlení, jak mé oči hledí a na co. Boří mé oči můj dům, manželství, rodinu, církev, nebo je můj pohled Boží, který staví můj dům atd.? Vidím jen negativní věci, chyby druhých a moje nedostatky? Jsem ta, která má sice fyzický zrak, ale trpí duchovní slepotou? Musím upřímně přiznat, že často ano. Mnohokrát jsem se nechala zaslepit nepřítelem a jednala opačným způsobem, než jsem jako Boží dítě měla. Kolikrát jsem se dívala na lidi kriticky a bez lásky. Mnohokrát mé oči hleděly závistivě a byly plné hořkosti. I boží ženy i muži museli bojovat stejný boj!! Dobrá zpráva milovaná sestro je, že na to nejsme sami, ale máme ku pomoci Ducha svatého! On nám ukáže náš zrak a pomůže hledět správným zrakem. Protože, když máme špatný pohled, ten zaseje do našeho srdce negativa a naše ústa to vynesou ze srdce ven a jazyk náš dokoná naše dílo zkázy. Když máme mysl Kristovu, tak i když oči uvidí špatně, mysl rozpozná negativní pohled a Duch svatý nás uvede do pravdy a už nejsme bořitelkami ale stavitelkami!Čemu věnuji nejvíce svůj zrak? Na co hledí můj zrak a jak? Je můj pohled k chvále Boží, nebo na pokání? Hledí mé oči na Boží království, nebo jsou slepé i když fyzicky vidí? No je to mnoho otázek, které si musíme sami za sebe upřímně před Pánem odpovědět. Je to velmi důležitý čas otázek a odpovědí, ale jako stavitelky to přece velice rádi uděláme, že sestro. Přeji ti milovaná sestro, ať budeš dělat, prožívat cokoli, měj upřený zrak na Pána- odtud je pomoc jistá. Nevzdávej se, odměna za to stojí!!!!!
  S láskou StáňaPS
  Příště o uších a prosím o modlitby (děkuji)