Poselství Sáry. (leden / január 2015)

POSELSTVÍ SÁRY
(osnova vyučování při setkání sester v lednu 2015)

(Čtení z Písma: 1.Mojžíšova 15: 1-6, 1. Mojžíšova 16:1-16, 1.Mojžíšova 18:9-15, 1. Mojžíšova 21,1-7)

Pokud by mohla Sára s námi nyní hovořit, pravděpodobně by nám kladla na srdce deset věcí, ke kterým ji  Bůh v jejím životě přivedl a skrze situace  naučil. Co by to bylo?

1. Boží načasování bývá jiné než to naše. (Porodila jediné dítě -syna v době, kdy to již neočekávala a ztratila veškerou naději)

2. Bůh vidí naše nenaplněné touhy. (I když se věci nedějí, neznamená to, že Bůh nevidí tvé touhy i trápení, které skrze to přicházejí)

3. Čekání („čekárna“) bývá prostorem pro naše zrání. (Při čekání dochází k prověření naší věrnosti. Naše představy procházejí bouráním a novým budováním a opět bouráním, dokud nezůstane jen důvěra k Bohu. Tam nám Bůh ukazuje stav našeho srdce)

4.  Nesnaž se omezit Boží moc svými představami. (Pro touhu dát Abrahámovi syna, si udělala vlastní představu, jak se to stane a také to podle své představy udělala)

5. Každé selhání má své důvody. (Snažila se Boží zaslíbení naplnit svými silami a lidskými prostředky – svévole.)

6. Nesu důsledky své svévole, ale zůstávám v Božím příběhu. (Po celou dobu měla problém se svou služkou a jejím synem Izmaelem. Tuto situaci nemohla vrátit, vymazat. Přesto Bůh ji dál miloval a zázračně povolal za matku Izáka.)

7. Nenaplnění očekávání neznamená, že mne Bůh nemiluje. (Naopak, někdy pro lásku k nám nenaplní naše očekávání, protože by nám ublížila)

8. Přijmi Boží moc vírou!

9. Bůh jedná ve svém čase se zaměřením pro budoucnost.
(Již v jednání s životem Sáry Bůh myslel na tebe a tvé spasení. Tak je to i s Božím jednáním ve tvém životě.)

10. Nemohu od partnera očekávat to, co mi může dát jedině Bůh.
(Včetně bezpodmínečné lásky, neustálé přítomnosti a zájmu o tebe…)

Pokud by tu dnes s námi Sára byla, nespíš by po nás chtěla, abychom si odpověděli na tři otázky:

Je v mém srdci vděčnost za každé okolnosti?

Budu vytrvale očekávat Boží zaslíbení?

Budou má ústa vyznávat kladná slova nebo budou reptat?

(Stanislava Knoflíčková – leden 2015)

Napsat komentář