Učednický program II – Dopisy Petrovi (pro učedníky a začínající vedoucí)

Byl jsem osloven Tomášem Korčákem, zda bych se nemohl věnovat a také napsat knihu k učednictví. Natolik mě to zaujalo, a Pán mne povzbudil, abych začal psát. Rozhodl jsem se to pojmout formou dopisů Petrovi, učedníku a později začínajícímu vedoucímu v církvi. Petr není konkrétní osobou, ale shrnutím několika různých mladých vedoucí, kterým jsme se během naší služby věnovali.
Píši tyto dopisy postupně. Jak mi Duch svatý dává a ukazuje. Také podle časových možností. Po jejich dopsání budou opět přepracovány do knížky a v PDF uvedeny na stránce knihy. Tam pak budou celé Dopisy Petrovi ke stažení.

A co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopní učit zase další. (2. Timoteova 2:2)