Poselství moudré ženy V – strach

Moudrá žena buduje svůj dům – strach

 

Ano, strachem mohu opradu svůj dům totálně zničit a nejen dům, ale také svůj život!!! Je to mocnost, které čelíme, i když si to mnohdy ani neuvědomujeme. Denně prožíváme různé strachy z něčeho, o někoho, nebo o něco. Zjistila jsem, že je toho opravdu hodně, ale budu se zamýšlet jen nad několika z nich.

  1. Strach z něčeho

Ze stáří, zkoušek, z neznámých věcí, ze tmy, zubaře, z lidí, z nových věcí, atd…….

V Bibli je minimálně 365 × psáno neboj se. Mnoho Božích mužů a žen čelilo stejnému strachu jako my. Dokonce učedníci, když viděli Ježíše kráčet po vodě, vyděsili se a křičeli starchy –  “to je přízrak”.(Matouš 14:24-27)

Job řekl, stalo se mi to, čeho jsem se bál, potkalo mě to, z čeho jsem měl starch. (Job 3:25)

  1. Strach o rodinu

O děti, rodiče, manželství, sourozence, atd….

Myslím, že tomuto tématu rozumí každý rodič, ale matky při výchově dětí obzvláště. Kolik strachu před narozením dítěte a potom, když se narodí. Celý život neustále máme boje se strachem o naše potomky, ať jsou to naše děti, vnoučata, pravnoučata. Jakým bojem procházíme ani nemusím psát, to každá z nás dobře zná. V Bibli je mnoho takových příkladů. Když přišel Eliáš za chudou vdovou, která měla syna a žádal ji o jídlo, které měla pro své dítě, myslela si že umřou hlady, ale Bůh bohatě odměnil její pohostinnost.

Šúnemanka, když ji v náručí zemřel syn, věděla za kým jít a s kým řešit svou tragickou situaci. A také dostala svou odměnu, vzkříšeného syna. Matka Mojžíše, když dala svého syna do ošatky a poslala ho po Nilu. Jakou odměnu za důvěru v Boží pomoc dostala!!!

 V Přísloví 31:21 je žena statečná, odvážná, zbožná, která nemá strach o rodinu, ani když padá sníh, celá její domácnost má po dvou oblecích.

(Bible 21)

Úžasný příklad Boží lásky, který strach vyhání !!!!

 

  1. Strach ze smrti

Dokonce tomuto strachu dvakrát čelil i Abraham. Ze strachu, že ho zabíjí, zapřel svou ženu a řekl, že je jeho sestra. Elíša utíkal před Jezábel ze strachu před smrtí, izraelité před Goliášem a mnoho dalších.

Když jsme přijali Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, nemusíme se už dále bát smrti, víme kam jdeme. ( Židům 2:14-15) Nedostali jsme ducha strachu, ale Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! (Římanům 8:15-16)

  1. Strach z toho, co si o mně myslí lidé

Máme strach, protože se chceme líbit lidem. Chceme být oblíbení, chválení, milování. Nechceme kritiku, ale toužíme po uznání od lidí, někdy více než od Hospodina. Musíme si uvědomit, že účty nebudeme skládat lidem, ale Bohu! Proto žijme tak abychom se líbili jen jemu. (Matouš 10:21-28)

 

  1. Strach ze změny

Naše přirozenost nechce změny. Máme rádi jistoty a máme strach z nových neznámých věcí. Když čelíme změnám tak ,, Hospodinova neměnnost “ nás povzbuzuje a dává nám útěchu! On sám o sobě řekl ,, Já se neměním“. Neboj se v čase změn, on je s námi, tak kdo je proti nám! Nedovolme strachu ze změny, aby jsme zavřeli dveře před něčím úžasným od Boha.

 

  1. Strach, že se nebudu Bohu líbit

Málo čtu Bibli, nemám dost času na modlitby. Nežiju jak mám, jsem málo svatá. Dělám mnoho chyb, často jsem neposlušná a určitě ve službě selžu atd……

Bůh o nás ví úplně vše, znal nás už před stvořením světa, už v lůně matky nás formoval. On o mé nedokonalosti ví a přesto se mnou počítá, používá mě a chce se v mém životě oslavit. To je přece úžasné ne? Přečti si prosím drahá sestro pozorně Žalm 139 a budeš velmi povzbuzena a zbavená strachu, že se nemůžeš přece ty líbit Bohu! 1. Jan 4:15-18 je psáno:,, v lásce není žádný strach. Láska jenž došla naplnění zahání strach pryč. Neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění!”

  1. Strach z Boha

Tím, že dostatečně neznáme Boží lásku, máme z něho strach. Co všechno mi Bůh vezme, co všechno mu budu muset dát a čeho všeho se pro něj budu muset vzdát atd……

Čelíme strachu z oběti, protože dostatečně neznáme jeho lásku a charakter. Na Boha hledíme jako na tyrana, který nám, nebo našim nejbližším chce ublížit. Bůh nechce, abychom ho poslouchali, nebo mu sloužili ze strachu, že skončíme v pekle! On touží po vztahu vzájemné lásky. V Matouši 10:37-39 je pro někoho asi hodně tvrdý důkaz lásky, ale pro mně je to úplně jasný důkaz naší lásky k němu. Když na prvním místě bude On a potom ostatní lidé, nebudeme prožívat strach, ale bezpečí a ještě budeme mít hojnou odměnu. On je dobrý a ví, co je pro nás dobré!

Ježíš Kristus přinesl na kříži svobodu od každého strachu. On ho porazil a od nás očekává, že si tu svobodu z kříže vírou přivlastníme!!!

 

Přečti si prosím 1.Korintským 1:26-31.

Neboj se, jen věř, neboj se, mluv a nemlč drahá, převzácná sestro a hlavně se neboj dělat chyby.

Přeji ti do dalších dní, týdnů a měsíců vítězné a dokonalé poražení strachu s Ježíšem Kristem.

S láskou Stáňa