OVOCE DUCHA – SEBEOVLÁDÁNÍ

  1. SEBEOVLÁDÁNÍ (ZDRŽENLIVOST)

 

Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. (Galatským 5:22)

Sebeovládání hovoří jasně o tom, kdo mne má ovládat. Sám sebe ovládám.

Bez sebeovládání nejsme schopni nikomu prokazovat lásku. Ovládání se (být zdrženlivý B21 i  SLB) je prvotním stavebním kamenem při budování vztahu lásky.

Nemůžeme za někým přijít údajně s láskou a přitom se nedokázat ovládat. Nebýt zdrženliví. Nejde to ani v osobním životě. Nejde to ani ve službě Pánu. Proč? Téměř každý den se setkávám právě s křesťany, kteří nedokážou ovládat své emoce, své pudy, svou vůli. Výsledkem jsou neustálé roztržky a hádky, boje, život v hříchu. Pak přestanou chodit do církve, protože se stydí. Modlí se za lásku, někteří dokonce již vše položili. Vzdali to. Přitom by stačilo zvládat- ovládnout své emoce na začátku konfliktu. Stačilo by být zdrženlivý, když mi někdo řekne, co se mi nelíbí, nebo co mě uráží a zraňuje. Když pomlouvá mě, mé děti apod. Nejde jen o útoky na nás. Kolik lidí by neodešlo z církve, kdybychom byli zdrženliví a v určité chvíli mlčeli, ovládli svůj hněv a slova. Kolik zraněných lidí by v církvích ubylo, kdybychom se zdrželi komentářů k jejich službě, k jejich životům, k jejich rodinám. Často, místo abychom se začali modlit, mluvíme, hněváme se, zlořečíme.

Kolik manželství místo rozvodu, by bylo šťastnějších. To je výsledek naší neschopnosti  ovládat sami sebe. Neschopnosti být zdrženliví.

Máme dokonce tu drzost, že naši neschopnost ovládnout naše emoce, pudy a vůli  svedeme na vedení Duchem.

Duch svatý nás nejdříve ze všeho chce vést k tomu, abychom byli svobodní. To neznamená, že si budeme dělat a projevovat se jak chceme. Jak se chce naší duši, emocím a pudům.
Naopak. Svoboda spočívá v tom, že je dokážeme vědomě a cíleně ovládat. Zadržet je, když by měly škodit lidem, nám a Božímu království. Cíleně je podřídit nám. Pokud mluvíme o ovoci Ducha svatého v nás, pak je to vědomé podřízení pod Ducha v nás. Pod moc Krista. To nás dělá svobodnými. Pak nás již neovládají emoce a pudy, ale mi sami je dokážeme vědomě zkrotit. Není nic špatného na emocích a pudech, pokud jsou pod kontrolou ducha. Pokud nám nevládnou. Jsou to právě emoce a pudy, které nejčastěji používá ďábel k tomu, aby nás svedl. Skrze ně nás nejčastěji ničí, svádí, trápí  a uvádí do otroctví. Pokud v nás vyroste ovoce sebeovládání, pak jsme mu vytrhli z rukou mocnou zbraň, kterou nás mohl ovládat. S tím přichází do našeho života i svoboda.

 Jak může v nás vyrůst ovoce sebeovládání?

  • Je to ovoce Ducha svatého. To znamená, že musím přijmout do svého života Ducha svatého. Pokud jsem uvěřil  v Ježíše Krista a upřímně jsem ho učinil Pánem svého života (dávám ti svůj život, Ježíši), pak potřebuji pozvat do svého života i Ducha svatého. (Přijď Duchu svatý a staň se mou součástí, buď součástí mne samotného a veď mne.) Duch svatý je osoba. Osoba Boží Trojice. Skrze něho pak v nás přebývá Bůh. (Jan 14:16-17,26).
  • Duch svatý uvádí do pravdy (Jan 16:13). Potřebuješ uvidět pravdu. Vidět jak jsi ovládán a zotročován svými  emocemi a pudy, svou duší místo, abys ovládal ty je. Pokud nad nimi nebude vládnout Duch společně s tebou, rád se vlády ujme ďábel.
  • Pokud poznáš pravdu, volej k Ježíši o pomoc. Řekni Duchu svatému, aby ti pomohl se změnit v této oblasti. On ti bude vždy připomínat v těchto situacích, že máš poručit ve Jménu Ježíš svým emocí a pudům, aby se podřídily (Duchu) a nepanovaly nad tebou.
  • Když se ráno modlíš, podřizuj své emoce, pudy, vůli pod moc Ducha svatého. Přikaž jim, aby po celý den byly podřízeny a nepřebíraly vládu nad tebou.

 

Někdy uvidíš výsledky hned. Jindy to bude trvat i týdny a měsíce, ale vytrvej. Než se ovoce ukáže, musí být pupen, květ,…
Duch svatý tě bude přivádět do situací, ve kterých můžeš zjišťovat, jak dalece již toto ovoce v tobě dozrává.

A co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopní učit zase další. (2. Timoteova 2:2)