SLOVO MOUDROSTI, SLOVO POZNÁNÍ A ROZPOZNÁNÍ DUCHŮ

SLOVO MOUDROSTI, SLOVO POZNÁNÍ A ROZPOZNÁNÍ DUCHŮ

Často moudrost vnímáme, jako potřebu pro někoho kdo vede církev, ale tak tomu není. Každý z nás potřebujeme moudrost pro svůj život. Dokonce také pro velmi praktické věci. Bůh rád dává moudrost těm, kteří o to požádají. Přečti si Exodus 31, zjistíš, že moudrost a rozumnost je potřeba i řemeslným a uměleckým dovednostem.

K čemu potřebujeme Boží moudrost:

 • k záchraně skrze víru (2.Timoteus3:15
 • k posilnění (Kazatel 7:19)
 • proti protivníkům, v pronásledování (Lukáš 21:15, Skutky 6:10)
 • k nabytí umu a zručnosti (Exodus 36:2)
 • k vysvětlování duchovních věcí (1.Korintským 2:13)
 • k vzájemnému vyučování a napomínání (Koloským 3:9)
 • skrze církev se má ukázat vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá Boží moudrost

 

 Jak rozeznám Boží moudrost a poznání od Boha od lidské moudrost a lidského poznání? (poznání a moudrost většinou jdou v ruku v ruce a to i v Písmu)

 • Moudrost shůry je především čistá, potom pokojná, mírná, poddajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nepochybující, bez přetvářky (Jakub 3:17).
 • Vychází z Krista – Kristus Boží moc a Boží moudrost (1.Kor.1:24).
 • Vychází z Písma – Hospodinovo svědectví je spolehlivé, prostým lidem dává moudrost (Žalm 19:8)
 • Duch svatý v tobě ti potvrdí, že se jedná o Boží moudrost (1.Korintským 2:11-16) 

Jak můžeme získat Boží moudrost a poznání?

 • Moudrost dává Hospodin a z jeho úst pochází poznání a rozumnost (Přísloví 2:6)
 • Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem, poznání Svatého je rozumnost. (Přísloví 9:10)
 • Nedostává-li se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá, a bude mu dána. (Jakub 1:5)Duch svatý dává jak, sám chce, ale také je napsáno, že máme usilovat o dary. 

Moudrost a poznání, jak jsem již napsal, jde ruku v ruce, Pokud bych je nějak přirovnal k lidským poznáním pak Boží poznání je Boží analýza situace, jak to Bůh vidí, kde jsme, jak děláme věci, jak to vypadá. Pohled na situaci a stav Božíma očima a moudrost Boží je jeho řešení, jeho posunutí apod.

Je to zjevení Boží o situaci a zjevení Boží jak ji řešit.

Podobně je tomu i při rozlišení duchů. Potřebujeme prvně poznat základní věc:

Zde jde o věci z Ducha svatého, nebo je to jiný duch. Někdy se snažíme rozebírat konkrétně, o jakého ducha se jedná, ale to není podstatné. Podstatné je, jak máme s tímto duchem jednat. (svázat, vykázat, zakázat vstup, vymítat….) Je to podobné jako u poznání a moudrosti.

Někdy nám Duch svatý dá zjevení, o jaké konkrétního ducha se jedná, ale pokud to nevíme, nic se neděje. Každý duch se musí podřídit autoritě jména Ježíš.

Asi by se dala napsat o tom celá kniha, ale konkrétně v tomto vyučování to není potřeba.

Přečti si Skutky 15 a všimni si jak/v čem zde fungovalo Boží poznání a Boží moudrost. Také rozpoznání duchů.

 

Napsat komentář

A co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopní učit zase další. (2. Timoteova 2:2)