Knihy

kniha 2_113303184 stran
Kroužková vazba
(kovová)
Kniha je první ze tří zamýšlených knih.
Je sestavena ze sta úvah nad životem a službou křesťana a církve, které vyšly na webových stránkách jako zamyšlení na každý den a z vyučování nejen pro ženy. Poselství moudré ženy, jak je nazvané vyučování, se zaměřuje na naše srdce, ústa, oči a uši.

Knihu nejde prodávat, ale přijímáme za ni dobrovolný dar.
Doporučená výše tohoto daru je:
3,5 €
100,- Kč
+ poštovné (je možné se telefonicky dohodnout na osobním předání na konkrétním místě)
a zahrnuje náklady na materiál, energii, tisk (amortizaci tiskárny).
Tento dar nám pomůže při vydávání dalších knih.
Objednat ji můžete na adrese:
knoflickovi@volny.cz
nebo telefonicky:
CZ 773795007
SK 0940438110

Knihu jsme vytiskli a svázali během naší týdenní dovolené.
Výtisk je určený pro ty, kteří dají přednost tištěnému textu před textem na internetu. Nevíme, zda výtisk můžeme nazvat knihou. Asi ano, protože určitě není na jedno použití jako brožury, i když je v kroužkové vazbě. Bylo to několik desítek hodin u tiskárny, při opravách a při konečném vázání do kroužkové vazby. Kniha vznikla takříkajíc na „koleně“. Ale je na světě. Věříme, že do konce roku ji přibudou další dvě sestřičky.

Dělali jsme vše sami, tedy i bez cizí jazykové korektury. I když jsme se snažili (čtyřikrát jsme text přečetli a opravovali chyby), předpokládáme, že tam stále chyby budou. Omlouváme se za to všem „češtinářům“ a češtině samotné.

Růst do plnosti

Sto stran v kroužkové vazbě, které pojednávají o ovoci Ducha a duchovních darech. Kniha prakticky krok za krokem otevírá pohled na růst ovoce Ducha svatého v nás. Pravdu o tom, kým jsme se stali v Kristu, proč některé věci nefungují, co je vlastně ono ovoce a především jak ho nechat vyrůstat v nás. Druhá část knihy se dívá na dary Ducha svatého a na jejich používání.
Věřím, že kniha pomůže mnohým k růstu do plnosti Kristovy.

Textová korektura: Jiřina Michalová

Knihu nejde prodávat, ale přijímáme za ni dobrovolný dar.
Doporučená výše tohoto daru je:
3,5 €
100,- Kč
+ poštovné (je možné se telefonicky dohodnout na osobním předání na konkrétním místě)
a zahrnuje náklady na materiál, energii, tisk (amortizaci tiskárny).
Tento dar nám pomůže při vydávání dalších knih.
Objednat ji můžete na adrese:
knoflickovi@volny.cz
nebo telefonicky:
CZ 773795007
SK 0940438110

Protože je pro nás časově náročné tisknout jednotlivé knihy v tiskárně a vázat je a protože nesledujeme žádný zisk z této knihy, ale naopak chceme, aby byla aspoň trochu pomocí těm, kteří ji potřebují necháváme ji zde ke stažení pro ty, kteří ji chtějí.

Růst do plnosti – ovoce a dary Ducha

Také zde necháváme ke stažení pracovní verzi kniky – pracovní šešit ve slovensštině

Rast do plnosti sk

and also the English version

Fruit of the Spirit Gifts of Spirit

Dopisy Petrovi

Sedm dopisů učedníku a začínajícímu vedoucímu,
které mu mají pomoci v počátcích jeho služby.

Dopisy Petrovi

I KDYŽ NECHÁPEME, JSME

Na webových stránkách jsem k dnešnímu dni uveřejnil 949 zamyšlení, vyučování, pohádek,…  Některé z nich na sebe navazovaly, ale ne vždy jsem je mohl psát hned za sebou. Nyní se je snažím seřadit podle témat, aby se lépe četli. Udělat z nich malé sešitky. Od těch nejmladších k nejstarším. Určitě to chvíli potrvá, protože při jejich čtení se snažím příspěvky ještě revidovat. Psal jsem je vždy bez přípravy.
Prvních pět sešitků postupně vyjde pod společným názvem:
I KDYŽ NECHÁPEME, JSME (I.-V.)

I. STVOŘENÍ


Klikněte sem:
I KDYŽ NECHÁPEME, JSME I

II. PÁD ČLOVĚKA,
PROKLETÍ ZEMĚ
A ZASLÍBENÍ KRISTA


Klikněte sem:
I KDYŽ NECHÁPEME,JSME II

III.  OD ADAMA K NOEMU

Klikněte sem:

I KDYŽ NECHÁPEME, JSME III

IV. OD NOEMA K ABRAHÁMOVI

Klikněte sem:

I KDYŽ NECHÁPEME, JSME IV