cesty ke globalizaci aneb až uvidíte jak se tyto věcí dějí… 1

‚Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“ Tehdy jim řekl podobenství: „Podívejte se na fíkovník a ostatní stromy. Když vidíte, jak pučí, sami víte, že se blíží léto. Stejně tak, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že se blíží Boží království! ‚ Lukáš 21:28-31

Ježíš nám na jedné straně říká, že nezná ani on čas jeho příchodu (Marek 13:32), ale na druhou stranu nám také říká, že můžeme poznat podle událostí, kdy se ten čas přiblížil.

Ďábel chce mít moc nad celou zemí a všemi lidmi. Bůh lidem zmátl jazyk a tak je oddělil od sebe podle jazyků. Proč to udělal. (Genesis 11.kapitola) Lidé byli jedné řeči a jednoho úmyslu, a tím úmyslem bylo postavit si město a v něm věž, která měla být až do nebe. To město se jmenovalo Babylon. 𒆍𒀭𒈨𒌍, Bābilim – Brána boha/bohů. Měla jim udělat jméno a sjednocovat je (aby se nerozptýlili). Tedy jedna země-tehdejší svět, jedna vláda, jedna měna, jedno náboženství jed.. . Pro koho měla být ona brána boha. Jaký bůh se v ní měl posadit? Tehdy v branách měst seděli vládci. Byla to brána pro člověka, kterého by lidé uctívali jako boha, a který by vedl lid k uctívání ďábla jak toho pravého boha. To je vlastně to, po čem ďábel celou dobu touží a o co usiloval a usiluje. (13. kapitola Zjevení) Je to podobné dnešní době a snahám vytvořit jeden globální svět s jednou měnou (zrušení peněz jako takových), jednotnou myslí (jedno vedení), jednou vírou (uctívání jednoho boha). Tím, že Bůh zmátl jazyky a rozdělil jejich úmysly, zabránil ďáblu uskutečnit svůj plán již u stavby věže. Místo názvu Brána boha, bylo to místo nazvané Bábel – zmatek. Od té doby se ďábel snaží stále o totéž. Mít oficiální vládu nad všemi lidmi, být uctívaný jako bůh a stát se v očích lidí spasitelem. Ne však pro jejich dobro, ale aby je zotročil, nasměroval do bran pekla a zabil je i jejich duše.

Dnes se tomuto dílu říká ve světě globalizace. Globální svět, globální vláda, globální ekonomický systém, globální názor, globální sociální systém, globální náboženství… Cílem, až se to vše uskuteční, je předat tuto vládu pod vládu ďábla, uctívat ho všemi lidmi světa jako boha.

Když budeme sledovat dění, uvidíme, že se blíží příchod našeho Pána. Je mnoho znamení, které nám to ukazují a všechny jsou nějak spojené právě s globalizací. Minule jsem psal o homosexualitě a genderu, které jsou postavené vyloženě proti církvi. S cílem ji oslabit nebo přímo zničit její hodnotu před Bohem a postavit ji proti němu a jeho Slovu. Dalším nástrojem je migrace.

Migrace:
Aby se mohlo postoupit v globalizaci, je potřeba promíchat národy, etnika a náboženství. Otevřít hranice a nechat volně migrovat každého jak se sám rozhodne. To je také plán a cíl OSN ohledně světové migrační politiky. Tento pohyb sám o sobě smývá hranice států. Málo lidí na světě ví, že existuje také pakt OSN ohledně migrace z roku 2018. Česká republika byla jednou z několika zemí, která tento pakt nepodepsala.
Zástupce OSN Michal Brože o tom v roce 2018 řekl: „„cílem je dosáhnout ideálně stavu, kdy to, že lidé migrují, není problém; že to není otázka nutnosti, ale volby“. Tudíž do budoucnosti ani v EU nepůjde o omezení migrace. Naopak o její větší uvolnění. Dnešní zdůvodňování humanitou a solidaritou jsou jenom kecy politiků, které mají ošálit voliče, aby se vše dostalo tak daleko, aby to nešli již vrátit zpět. Ve skutečnosti jde spíše o to, jak ji zvládnout a vyřešit problémy s ní spojené – ekonomické, bezpečnostní, sociální.
Právě při hledání řešení budou padat různé návrhy. Vítězit však bude, že musíme začít používat osobní čipy přímo v tělech migrantů. Protože tak budeme vždy vědět, kde se nachází (čiopy v kartách to neumožňují). To ale bude diskriminační, tak potom pro všechny. Spojí se to s návrhy ohledně kontroly financí a sociální politikou a zeleným náboženstvím.
Migranti na hranicích USA a EU nejsou náhodně. Tento proud migrantů je cílený a podporovaný těmi, kdo skrytě stojí a prosazují světovládu. Osobně jsem rád, když mohu jezdit po Evropě a nepotřebuji žádný doklad, nikdo mne nekontroluje, ale do kdy? Pokud by nás někdo chtěl o tuto svobodu připravit a podmínit ji kontrolou skrze čip v těle, podvolíme se tomu? Budeme se muset rozhodnou mezi svobodou nebo takzvanou svobodou pod neustálou kontrolou s možností ovlivňovat naše životy.

Představme si svět jako jeden stát, jednu unii, ve které se nachází navzájem nesmiřitelné názory, náboženství, národy. Asi by takto tento stát nemohl fungovat. Za jakých podmínek by to mohlo fungovat?

pokračování příště